Jordi Borràs visita El Vendrell per fer-hi una xerrada sobre l'extrema dreta a Catalunya

Organitzat pel Casal Popular Joan Mallofré amb el suport d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme,

El passat dijous, el Centre Cívic l’Estació del Vendrell, va acollir una ponència del fotoperiodista

Jordi Borràs sobre la situació de l’extrema dreta al nostre país. L’acte, organitzat pel Casal

Popular Joan Mallofré amb el suport d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, va comptar amb

l’assistència d’una trentena de persones.

Al llarg de la xerrada, Jordi Borràs va fer una exposició de les principals característiques dels

moviments d’extrema dreta del continent europeu, per passar seguidament a analitzar la

situació de l’estat espanyol i de Catalunya. Borràs va mencionar el fet que Catalunya (i

concretament, Barcelona) és un dels llocs on l’extrema dreta ha tingut més força. En el cas

concret del Vendrell i del Baix Penedès, la presència d’un líder amb carisma i la situació

socioeconòmica han propiciat que encara avui dia sigui un dels feus de PxC, una formació que

ha perdut presència a gairebé tot el territori.

L’acte va finalitzar amb un torn obert de precs i preguntes, al llarg del qual es van fer arribar

diverses qüestions i reflexions al ponent. Al finalitzar la xerrada també es van presentar dos

dels llibres del fotoperiodista, relacionats amb l’extrema dreta a Catalunya: Plus Ultra: una

crònica gràfica de l’espanyolisme a Catalunya i Desmuntant Societat Civil Catalana.

L’acte va comptar amb presència policial ja que el ponent ha estat amenaçat en diverses

ocasions per grups d’extrema dreta, degut a la seva tasca periodística.